Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Dökme Demir

Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demirin; kalıplara dökülerek katılaşmasından elde edilen yarı-mamule “PiK” pikin ergitme fırınlarında tekrar ergitilerek, belli bir modele göre önceden hazırlanmış bir kalıp içerisine dökülmesi ve kalıp boşluğunun şeklini alarak katılaşmasıyla meydana gelen malzemeye "DÖKME DEMİR" denilir.

Dökme metal, ergitilmiş sıvı metalin bir kalıba veya boşluğa dökülerek onun şeklini alacak tarzda dondurulmuş halidir. bir döküm işleminde genel olarak aşağıdaki kademeler takip edilir.

1. Model yapmak,

2. Maşa yapmak,

3. Kalıplamak

4. Metali ergitmek ve kalıba boşaltmak,

5. Temizlemek.